Stem mee!

De volgende fase van het onderzoek is aangebroken!

Als eerste willen wij iedereen bedanken voor het insturen van de onderzoeksvragen! Ruim 400 cliënten die met een eetstoornis te maken hebben of hebben gehad, hun naasten en behandelaren hebben meegedaan aan het onderzoek. In totaal hebben we bijna stock-photo-1175589171.000 vragen opgestuurd gekregen. De stuurgroep leden hebben al deze vragen verwerkt en gekeken of er vragen tussen zaten die al zijn onderzocht. Uiteindelijk zijn we  tot een lijst van maar liefs 77 unieke onderzoeksvragen gekomen. Lees verder