Het onderzoek

Het top 10 onderzoek

Veel onderzoeken worden nu door het zo gehete top-down principe bepaald. Dit houdt in dat partijen zoals de overheid en universiteiten bepalen welke onderzoeksvragen op de onderzoeksagenda terecht komen. Het risico hiervan is dat de belangen vanuit de patiënten, hun naasten en behandelaren niet tot hun recht komen. En potentieel belangrijke onderzoeksvragen niet worden onderzocht.

Doel van het onderzoek

Met behulp van dit onderzoek willen wij achterhalen wat patiënten, hun naasten en behandelaren belangrijke onderzoeksvragen vinden en hiervan een top 10 op te stellen met onderzoeksprioriteiten. Met als doel richting te geven aan de inhoud van de onderzoeksagenda’s van subsidiegevers en de kans te vergroten dat relevant onderzoek wordt uitgevoerd dat bijdraagt aan de toename van de kwaliteit van zorg.

In het figuur hieronder staat een grafische weergave van het onderzoeksproces

Proces Onderzoek

Wat gebeurt er met de Top 10 van onderzoeksvragen?

Na het opstellen van de definitieve Top 10 van onderzoeksvragen zal deze in een wetenschappelijk tijdschrift worden gepubliceerd. Daarnaast is het de taak van de stuurgroepleden om onze bevindingen zoveel mogelijk te verspreiden en de aandacht van mogelijke financiers te trekken. De Top 10 zal natuurlijk ook op de website worden gepubliceerd, zodat hij voor iedereen toegankelijk is.

Alle ingezonden vragen worden in behandeling genomen en gekeken of er al bestaand onderzoek naar is gedaan. Als dit zo is, zullen wij deze informatie ook met jullie delen via de website en de nieuwsbrief. Wil jij ook op de hoogte gehouden worden? Vergeet dan niet om je contact gegevens in te vullen aan het einde van de vragenlijst!

Heb jij nog vragen over het onderzoek? Neem dan contact met ons op via het contact formulier.